APP AMBTEMPSBUS noves actualitzacions de l’aplicació

Campanya publicitaria per explicar els ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona que l’aplicació AMBtempsbus s’ha actualitzat i té una sèrie de millores perquè l’usuari tingui el màxim d’informació i eficiència del servei. Aquesta tasca la vaig desenvolupar durant el període de becària dins l’equip del Servei de Comunicació de l’AMB.

 
· Anunci premsa
AMBtempsbus_elPeriodico_2-ok

AMBtempsbus_elPeriodico_3-ok

AMBtempsbus_elPunt_3-ok
· Opi exterior marquesina

AMBtempsbus_OPI_acoplat